LEIEBETINGELSER

ALLE EIENDOMMER leies ut på kort og lang tid gjennom hele året (I juni, juli og august leies ut for minimum 7 dager).

RESERVASJONEN bekreftes pr. mail eller post og er endelig når forhåndsleien er innbetalt og leieavtalen - i fullstendig utfylt og signert stand - er sendt oss enten på mail eller pr. post. 25 % av det totale leiebeløpet betales ved reservasjon slik at både utleier og leietager er sikret i leiforholdet. Det resterende av leiesummen 75% forfaller til betaling 60 dager før ankomst. Ved booking mindre enn 60 dager før ankomst betales hele leiebeløpet og depositum ved reservasjon/booking.

ANSVARLIG LEIETAKER må være en person over 25 år. Ansvarlig leietaker må ha fullmakt til å signere leiekontrakten på vegne av alle, og må selv bo på eiendommen i leieperioden. Formell leietager kan gjerne være et fima, så lenge det finnes en ansvarlig på firmaets vegne som bebor huset i leieperioden. Ingen av eiendommene kan leies videre til tredje person. Antall beboere må ikke overstige antallet som er oppgitt i kontrakten uten at dette er avtalt på forhånd.

SKADER kan skje og leietaker forplikter seg til å ta godt vare på boligen og forlate den i samme stand som den var ved ankomst. Dersom det skulle oppstå en skade må vår lokale vaktmester kontaktes og skade meldes til utleier i norge på telefon eller mail. På vegne av oss har vår egen vaktmester tilgang til boligen for å vurdere skaden og få utført nødvendige reparasjoner eller erstatte det som er skadet. Leietakere må ikke selv forsøke å reparere en skade. Vi anbefaler leietager å ha reiseforsikring eller annen dekning i norsk selskap som dekker eventuielle skader.

Ingen av eiendommene må benyttes til ervervsvirksomhet i leieperioden. Ved misbruk av eiendommen må denne forlates omgående - og i et slikt tilfelle vil innbetalt leie og depositum ikke bli refundert.

LEIEPERIODEN kan variere, men minimum er 4 dager. Det er ingen bestemt ankomstdag, men det mest vanlige er lørdag/lørdag i hele kalenderuker. Innsjekk er kl. 17.00 og utsjekk er normalt kl. 10.00 men kan tilpassess etter avtale. Innsjekk vil skje med norsk eller engelsktalende person.

INNSJEKK OG UTSJEKK - Vår lokale vaktmester vil møte gjestene i villaen ved ankomst samt gjennomgå eiendommen og dens fasiliteter. Vaktmester vil også være tilstede ved utsjekk/avreise.

KLAGER - dersom det er noen - må fremsettes løpende (uten ugrunnet opphold). Vi strekker oss langt for å sørge for at alle forhold skal være perfekte og i samsvar med forhåndsinformasjon, men kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor vår kontroll/ force majeure.

PRIS vil variere gjennom året, og gis på forespørsel basert på hvor mange beboere som skal inngå i leieforholdet. Prisen vil også variere i lavsesong og i høysesong, og avhengig av hvor stor pågangen er. Endelig pris vil bli gitt den enkelte leietager basert på antall personer og tider på året. Villaen kan også leies av færre personer som bare vil benytte noen få rom.

ENDRING av leieperioden gjør vi kostnadsfritt dersom det er mulig.

AVBESTILLING som skjer mer enn 6 måneder før leieperiodens starter, medfører refusjon av alle innbetalte beløp. Ved avbestilling etter denne tid vil innbetalte beløp kunne tas til dekning av leietap dersom ikke andre leieforhold kan etableres. Vi anbefaler at leietaker tegner forsikring som kan dekker tapet dersom avbestillingen skyldes sykdom eller andre årsaker.

STANDARD - INNHOLD - BETINGELSER - ALLE BOENHETER
- Alle enheter/villaer er fullt utstyrt med alt av nødvendig utstyr ink. håndklær og sengetøy (ikke strandhåndklær)
.
- Tilgang til trådløs ADSL/Internettlinje samt tv/video (noen av eiendommene har også norske kanaler).
- Egen(e) vaktmester(e) på hver eiendom som er tilgjengelig 24 timer - 7 dager i uken.
- Betalingsbet. 25% depositum ved reservasjon, restbeløp 75% belastes 8 uker før ankomst eiendommen.

- Sjåfør henter og leverer også på Malaga flyplass hvis ønskelig (fra 2 til 60 personer).
- Leiebiler tilbys i alle klasser enten levert på de enkelte eiendommer eller på Malaga Flyplass.
- Reise/barnesenger/paraplyvogner og barnestol er tilgjengelig (må opplyses ved reservasjon/bestilling).
- Bestilling/reservasjon via mail, telefon eller kontaktskjema hvor kunden deretter blir tilsendt en norsk faktura.
- Leiekontrakt og bekreftelsegaranti for leieoppholdet følger vedlagt faktura.
- Betaling via vår konto i Nordea eller PayPal/Visa (Se link kontakt oss).